Zeleni IT PDF Natisni E-pošta

Koncept zelenega IT (angl. green IT), ki ga nekateri tudi imenujejo vzdržno računalništvo ( angl. sustainable  computing) vključuje uporabo okoljsko odgovornih pristopov k načrtovanju, izgradnji in implementaciji IT sistemov.

Vse več podjetji v svoje strategije vgrajuje vsebine družbeno odgovornega obnašanja, ki vključujejo tudi skrb za okolje. Pogosto pa okoljske strategije in posluh za probleme okolja in energijsko učinkovitost ostajajo le na formalni ravni.
Dejansko le malo podjetji upošteva pri svojem ravnanju postulate odgovornega ravnanja za okoljem.

Najbolj pogosto srečujemo pri podjetjih, ki željo nekaj storiti za okolje, ukrepe s katerimi poskrbijo za elektronski in električni odpad. To je iniciativa, ki jo vredna vse podpore.
Znani pa so še drugi načini s katerimi lahko poskrbimo za okolje. Mednje štejemo razne iniciative za avtomatizacijo poslovnih procesov, konsolidacijo infrastrukture, nove tehnologije virtualizacije strežnikov kakor tudi delovnih postaj in aplikacij.
Na ta način lahko zgradimo zelene, ekološko sprejemljive IT sisteme. Vloga sistemskega integratorja postaja večja, z velikostjo obsega projektov in sistemov, ki jih dizajnira.

Kako zgraditi okoljsko učinkovite informacijske  sisteme ?

Da bi podjetje lahko zgradilo okoljsko učinkovit IT sistem, mora poznati lastni vpliv na okolje, ki ga lahko obvladuje s tem, da:

 

  • racionalizira poslovne operacije in uporabi IT rešitve za njihovo avtomatizacijo, kjerkoli je to mogoče,
  • zmanjša uporabo papirja s tem, da se uvaja IT rešitve, ki omogočajo izdelavo, distribuiranje, pregled in odobravanje dokumentov v elektronski obliki in
  • pri načrtovanju strojne in programske opreme stremi za čim manjšo porabo energije.
 
Kaj najbolj cenite pri ponudniku IT storitev?